14/9/2021 Tiếp tục 3.000 túi. Được 9.000 túi thuốc tặng f0 rồi.

Tiếp tục đóng gói đợt 3 là 3.000 túi nữa. Vậy là được gần 9.000 túi thuốc tặng f0 rồi.
Được sự tiếp sức của 2 doanh nghiệp của Huba 500 túi và sự tiếp sức của các Anh Chị em Tập Đoàn Xuân Nguyên mỗi người một ít . 
Các túi thuốc đã được gửi đến những bệnh nhân là f0.

Liên hệ Facebook
Liên hệ Zalo
0938774971
Nhắn tin