Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên tổ chức họp Quý II và Tháng 4/2023

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Ngày 01/04/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên đã tổ chức họp Quý II và Tháng 4/2023 tại Hội trường Tập đoàn Xuân Nguyên. 

Một số hình ảnh của công ty có sự góp mặt của Thành viên Ban Giám Đốc; Trưởng/ Phó các Tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng/ Phó phòng và Các Cán bộ các Bộ phận, Chi nhánh và công ty Thành viên; Nhân viên các Bộ phận: Tài chánh, Sản xuất, Nhân sự và Đối ngoại.

Cuối buổi họp khen thưởng tất cả các cán bộ, công nhân viên tại công ty và các chi nhánh đã có những đóng góp tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Xuân Nguyên.

Liên hệ Facebook
Liên hệ Zalo
0975403044
Nhắn tin